За контакти

Кмет на селото: Радион Стефанов Стратев
Пощенски код: 5660

телефон на кмета: 0885 880 328
телефон на секретар: 06954/ 22-33
телефон читалище: 06954/ 21-68

e-mail-кметство: vrabevo@abv.bg
e-mail-читалище: vrabevo-1911@abv.bg

Население: 782 души към 12.03.2012 г.
EKATTE: 12108
Надморска височина: 461м.